Kontakt

Град ЗaјечарВодећи партнер

Адреса: Трг Ослобођења бр.1, 19000 Зајечар,

Контакт особе:

Марина Обрадовић – Пројецт Манагер

e-mail: marinao.zajecar@gmail.com

Ненад Томић – Технички асистент

e-mail: nenadtomic994@gmail.com

 

Општина Видин – Партнер пројекта 2

Адреса: Трг. Бдинтси 2; Видин, Видин округ, Бугарска

Контакт особе:

Анастасија Стојчева – Координатор пројекта

e-mail: a.st.stoycheva@gmail.com

Силвана Сулејман – Екперт “Питања младих” пројекат

e-mail: silvana_suleiman@abv.bg

enter your full name

enter a valid email

the topic of your message

enter a brief message

CB007.1.31.304 “Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин”.
Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Interreg-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Scroll Up